የ Help Me Grow የስርዓት ሞዴል

ሁሉም ልጆች ሙሉ አቅማቸውን ጋር ለመድረስ ማደግ፣ መዳበር እና ማበብ መቻል አለባቸው።

Help Me Grow በሀገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ያለው የድጋፍ ምንጭ እና የሪፈራል ትስስር ስርዓት ሲሆን፡ ቤተሰቦችን ከተገቢው የማህበረሰብ ድጋፍ ጋር ለማገናኘት ውስብስብ በሆነ የአገልግሎቶች ድረገጽ በኩል መምርያ የሚሰጥ ነው። ሁሉም ሰው ድጋፍ እንዳገኙ ሆኖ እንዲሰማቸው ለማረጋገጥ፡ ማህበረሰቦች ያሉትን የድጋፍ ምንጮችን በከፍተኛ ደረጃ እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ይረዳል። በ Help Me Grow በኩል፡ ወላጆች እና ተንከባካቢዎች በሚፈልጉበት ጊዜ የሚፈልጉትን የድጋፍ ምንጮች በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። የተሳካ የ Help Me Grow ስርዓት ማህበረሰቦች በትብብር እንዲሰሩ፣ የድጋፍ ምንጮችን እንዲለዩ እና ጥንካሬዎችን እና እድሎችን እንዴት በተሻለ መንገድ መጠቀም እንደሚችሉ እንዲያስቡ ይጠይቃል።

የ Help Me Growን ሙሉ አቅም ተግባራዊ ለማድረግ፡ አራት የትብብር እና እርስ በርስ የሚደጋገፉ ዋና ክፍሎች አብረው ይሰራሉ። የዋሽንግተን Help Me Grow ሁለት ተጨማሪ ክፍሎችን ለማካተት ብሄራዊ ሞዴሉን አስፋፍቷል – ጥብቅና እና እኩልነት - አቅምን፣ ዕውቀትን እና ማህበረሰብን በዙሪያቸው ለመገንባት፦

የተቀናጀ የመዳረሻ ነጥብ

የተቀናጀ ተደራሽነት ህጻናትን እና ተንከባካቢዎቻቸውን ከሚያስፈልጋቸው አገልግሎቶች፣ በሚፈልጓቸው ጊዜ እና እንዴት እንደሚያስፈልጋቸው አስመልክቶ የሚረዳ የማገናኘት ስርዓት ነው። በመላው የዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችን የሚደግፉ የተቀናጀ ተደራሽነት ህጻናትን እና ተንከባካቢዎቻቸውንየኛን የንዑስ አጋሮች ካርታ ይመልከቱ። 

ቤተሰብ እና ማህበረሰብ ማዳረስ

የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አገልግሎት ወላጅ እና አቅራቢ ስለ ጤናማ ልጅ እድገት፣ በማህበረሰቡ ውስጥ ላሉ ቤተሰቦች የሚገኙ ደጋፊ አገልግሎቶች እና ሁለቱም የልጆችን ውጤት ለማሻሻል እንዴት አስፈላጊ እንደሆኑ ግንዛቤን ይሰጣል።

የሕጻናት የጤና ጥበቃ አቅራቢዎች ማዳረሻ

የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ህጻናትን እና ተንከባካቢዎቻቸውን ለማገልገል በሚሰሩት ስራ፣ እንዲሁም የህጻናት ጤና እና እድገት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን ስርዓቶች በመቀየር ጤናማ የልጅ እድገትን ለመደገፍ ብዙ እድሎች አሏቸው። ይህ ማዳረስ ስርዓት፡ አቅራቢዎች የ Help Me Grow ሻምፒዮን እንዲሆኑ እና የህፃናት ምርመራን እና የቅድመ ድጋፍን የሚጨምሩ ግንኙነቶችን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ያደርጋል።

የውሂብ ስብስብ እና ትንተና

የውሂብ አሰባሰብ እና ትንተና ግምገማን ይደግፋል፣ የስርዓት ክፍተቶችን ለመለየት ይረዳል፣ የጥብቅና ጥረቶችን ያጠናክራል እንዲሁም ጥራት ያለው መሻሻል እንዲኖር ይመራል።

ተሟጋችነት

ተሟጋችነት ሲባል ህጻናትን እና ቤተሰቦችን ለመጥቀም በተለያዩ የፖሊሲ አውጪ መድረኮች ሊሟገቱ የሚችሉ የድጋፍ ምንጮችን እና ፖሊሲዎችን ይለያል።

እኩልነት

እኩልነት የሁሉም አካላት መሠረት ነው። በዋሽንግተን ሁሉም ቤተሰቦች ለልጃቸው እና ለቤተሰባቸው ያላቸውን ግቦች በሚያሳካ መልኩ ከአገልግሎቶች ጋር መገናኘታቸውን የሚያረጋግጥ የ Help Me Grow ስርዓትን እንፈልጋለን። በስራችን ውስጥ እኩልነትን ማዕከል የማድረግ ሀላፊነት አለብን፣ ይህ ማለት ደግሞ እነዚህ የድጋፍ ምንጮችን እና ድጋፎችን ለማግኘት የተወሰነ ወይም የታገደ ግንኙነት ያላቸው ማህበረሰቦችን ማዳመጥ፣ መማር እና መደገፍ ነው።


.ስለ Help Me Grow ብሄራዊ ሞዴል እና በመላ አገሪቱ እየተካሄደ ስላለው ስራ የበለጠ ለማወቅ፡ እባክዎ የ Help Me Grow ብሄራዊ ማእከልን ድረገጽን ይጎብኙ።