Shakhsiyaad iyo la-hawlgalayaal badan ayaa gacan ka geysta Help Me Grow Washington, iyo qaar kaloo badan ayaa ka shaqeynaya dadaallada maalinlaha ah si loo horumariyo nidaamyada bulshooyinkayada. Kani maaha liis dhamaystiran oo ah xidhiidhada Help Me Grow, laakiin waa fursad aad ku aragto qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha firfircoon.

Dhammaan Hoggaannada Kooxaha

Hoggaannada Kooxaha Waxqabadka

Kooxda Dhexe

Shaqaalaha Gacansaarlaha Gobolka

Qolada Diyaarisa Gacansaarlaha Hoose

Angelica Rivera

Isuduwaha Wadaxiriirka

WithinReach

Brittany Hartikainen

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Siyaasadda & Qareenimada

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Bartamaha Washington Help Me Grow

Yakima Community Foundation

Degmooyinka Yakima iyo Kittitas

Chris Gray

Maamulaha Barnaamijyada Uurka & Carruurnimada Hore

WithinReach

Jackie Litzau

Maamulaha Shabakadda barnaamijka HMG

WithinReach

Jenée Myers Twitchell

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Gurista & Falanqaynta Xogta

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Jenny Nakata

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Helitaanka Isku duwan

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Jesse Gritton

Agaasimaha Nidaamyada, Iskaashiyada iyo Xiriirimaha

WithinReach

José Villalobos

Agaasimaha Barnaamijyada

WithinReach

Julia Kagochi

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Caddaaladda ama xaqa

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Kai Horton

Maamulaha Hawlgelinta Bulshada

WithinReach

Kathryn Steele

Help Me Grow Maamulaha Iskaashiga

WithinReach

Keri Nguyen

Isuduwaha Mashaariicda Gaarka ah

WithinReach

Degmada King Help Me Grow

Caafimaadka Dadweynaha Seattle-King County, Bilawga ugu Fiican ee Carruurta-Help Me Grow

Lark Kesterke

Maamulaha Sare ee Nidaamyada

WithinReach

Linden Obel

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Gacanfidiska la siiyo Qoyska iyo Bulshada

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Waxbarashada Hore ee Waqooyi Galbeed Help Me Grow

Isbahaysiga Waxbarashada Hore ee Waqooyi-galbeed

Jasiiradda, San Juan, Skagit, Snohomish, iyo degmooyinka Whatcom

Degmada Pierce Help Me Grow

5-ta Qodob ee ugu horreeya

Rachel Hall

Hoggaanka Gobolka ee Washington Communities for Children

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Samantha Thompson

Maamulaha Sare ee Helitaanka Isku duwan

WithinReach

Sarah Holdener

Hoggaanka barnaamijka Help Me Grow

Waaxda Carruurta, Dhallinyarada & Qoysaska ee Gobolka Washington

Sarah Salomon

Maamulaha Sare ee Qiimaynta iyo Saamaynta

WithinReach

Sharon Beaudoin

Sarkaalka Guud ee Xeeladda, Agaasimaha Gobolka oo dhan

WithinReach

Degmada Skagit Help Me Grow

Degmada Guud ee United 304

Soleil Boyd

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Gurista & Falanqaynta Xogta

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Susan Barbeau

Agaasimaha Guud

Bulshooyinka Washington ee Carruurta

Taryn Essinger

Maamulaha Sare ee Hawlgelinta Bulshada

WithinReach

Taylor Caragan

Hoggaanka Kooxda Waxqabadka: Gacanfidiska Bixiyaha Daryeelka Caafimaadka Carruurta

Bulshooyinka Washington ee Carruurta