Help Me Grow Washington là một dịch vụ miễn phí kết nối cha mẹ và người chăm sóc với các nguồn lực trong cộng đồng của họ. Cho dù đó là sàng lọc sự phát triển của trẻ em, hỗ trợ đăng ký bảo hiểm y tế, hoặc giúp tìm một ngân hàng thực phẩm, lớp học nuôi dạy con cái hoặc phòng khám y tế chi phí thấp, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Kết nối với Help Me Grow trong quận của bạn để nhận được hỗ trợ bạn cần, khi bạn cần.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống trong tiểu bang, tài nguyên Help Me Grow có sẵn cho bạn. Xem bên dưới để biết đường dây nóng trên toàn tiểu bang của chúng tôi và các số địa phương khác để giúp kết nối bạn với sự hỗ trợ bạn cần.

 

Quận Kittitas: 509-490-3009

Quận Pierce: Gọi 211 & yêu cầu Help Me Grow

Quận Skagit: 360-630-8352

Quận Yakima: 509-490-3009

Chương trình Help Me Grow cho toàn tiểu bang: 1-800-322-2588

  • Thứ Hai - Thứ Năm: 8:00 sáng - 5:30 chiều
  • Thứ sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

 

Hãy gọi cho đội ngũ nhân viên thân thiện, hiểu biết tại Help Me Grow Washington để bắt đầu ngay hôm nay!

Help Me Grow hoạt động như thế nào?