Kheyraadka Koriinka Carruurta

Koritaanka ubadku waa ka badan yahay korriinka jirka oo kaliya. Carruurtu markay koraan, waxay kobciyaan awooddooda isgaadhsiineed, xallinta mashaakilaadka, oo ay dhex maraan adduunkooda jidheed iyo bulsho ahaanba. Baaritaannada korriinka ee bilaashka ah, adeegyada faragelinta hore, iyo ilaha bulshada sida fasallada waalidnimada, taageerada guriga, iyo kooxaha ciyaarta, waxay kor u qaadaan horumarka caafimaadka leh ee ilmahaaga. Waxaan kugu xiri karnaa agabyada caafimaadka iyo horumarka aad u baahan tahay si aad u siiso carruurtaada bilowga ugu wanaagsan.

Waxaa adag in la helo gargaarka habboon. Annagu waan fududaynaa.

Hadday tahay khadka internetka ama taleefanka, waxaan kugu xiri karnaa agabyada aad u baahan tahay, markaad u baahato. Ka hel cuntada lagama maarmaanka ah, caafimaadka, iyo korriinka ilmaha gudaha beeshaada si aad u taageerto qoyskaaga.

Waayo-aragnimada Help Me Grow

Navigatorsyada kheyraadka ee saaxiibtinimo iyo aqoonta leh ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan inaad fahanto oo aad ka codsato cunto, caafimaad, iyo agab kala duwan ee horumarinta ilmaha ee gobolka Washington. Waxay dhegaysan doonaan baahida qoyskaaga waxayna kaa caawin doonaan inaad hesho taageerada ugu fiican ee qoyskaaga.