Kheyraadka Uurka iyo Dhalmada

Waan ku taageeri karnaa haddii aad qorshaynayso uur, aad uur leedahay, ama aad hadda uun dhashay. Waxaan rabnaa inaan awood ku siino inaad hesho daryeel caafimaad ilaalin doona adiga iyo ilmahaaga. Waxaan kugu xiri karnaa daryeelka dhalmada ka hor, saadka uurka, iyo fasalada dhalmada, waxaana ku siin karnaa taageero ku saabsan caafimaadka dhimirka, naas nuujinta, iyo nafaqada.

Waxaa adag in la helo gargaarka habboon. Annagu waan fududaynaa.

Hadday tahay khadka internetka ama taleefanka, waxaan kugu xiri karnaa agabyada aad u baahan tahay, markaad u baahato. Ka hel cuntada lagama maarmaanka ah, caafimaadka, iyo korriinka ilmaha gudaha beeshaada si aad u taageerto qoyskaaga.

Waayo-aragnimada Help Me Grow

Navigatorsyada kheyraadka ee saaxiibtinimo iyo aqoonta leh ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan inaad fahanto oo aad ka codsato cunto, caafimaad, iyo agab kala duwan ee horumarinta ilmaha ee gobolka Washington. Waxay dhegaysan doonaan baahida qoyskaaga waxayna kaa caawin doonaan inaad hesho taageerada ugu fiican ee qoyskaaga.