Kheyraadka Waalidka iyo Daryeelaha

Noqoshada waalid ama daryeele waa shaqo adag. Kooxaha taageerada iyo fasallada ayaa ku siin kara qalabka aad u baahan tahay si aad u noqoto waalidka ama daryeelaha ugu fiican ee aad noqon karto. Fasalo iyo kooxo badan oo kala duwan ayaa diyaar ah iyadoo ku xiran meesha aad ku nooshahay waana meel fiican oo lagu wadaago khibradaha lagana barto waalidiinta iyo daryeelayaasha kale. Waxaan kaa caawin karnaa in lagugu xiro taageerada ku habboon, oo ay ku jiraan daryeelka ilmaha iyo agabka daryeelka korinta.

Waxaa adag in la helo gargaarka habboon. Annagu waan fududaynaa.

Hadday tahay khadka internetka ama taleefanka, waxaan kugu xiri karnaa agabyada aad u baahan tahay, markaad u baahato. Ka hel cuntada lagama maarmaanka ah, caafimaadka, iyo korriinka ilmaha gudaha beeshaada si aad u taageerto qoyskaaga.

Waayo-aragnimada Help Me Grow

Navigatorsyada kheyraadka ee saaxiibtinimo iyo aqoonta leh ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan inaad fahanto oo aad ka codsato cunto, caafimaad, iyo agab kala duwan ee horumarinta ilmaha ee gobolka Washington. Waxay dhegaysan doonaan baahida qoyskaaga waxayna kaa caawin doonaan inaad hesho taageerada ugu fiican ee qoyskaaga.