Wararka

Maarso 27, 2020

Tababarka Xoog-shaqeeedka Ku-saleysan Bulshada ee COVID-19

Ma la shaqaynaysaa dadka bulshadaada ka tirsan muddada uu dillaacay COVID-19? Mararka qaarkood way adag tahay in la ogaado waxa la yidhaahdo iyo sida loo taageero dadka si ay u caafimaad qabaan oo ay caafimaad u helaan. Marka talada ay isbedesho oo ay ka timaaddo meelo badan, waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso, "Waa maxay xogta runta ah? Sideen u caawin karaa haddaanan qofna fool ka fool ula hadli karin?"

Fadlan ku biir Waaxda Caafimaadka iyo Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka ee kan onlaynka ah Tababbarka COVID-19 ee Xoog-shaqaale ku Salaysan Bulshada ee Maarso 31. Tababarku wuxuu dabooli doonaa:

Qaybta 1:  Taageerada Bulshada iyo Caafimaadka Inta lagu jiro COVID-19

  • Aasaaska COVID-19
  • Baaritaanka hore ee booqashada
  • Caawinta dadka inay sameeyaan qorshe oo ay helaan ilaha
  • Ka jawaabista dhaleeceynta faafitaanka COVID-19

Qaybta 2: Jir ahaan Fogaanshaha Wali Bulshada Ku Xidhan

  • Ka caawinta dadka inay maamulaan welwelka
  • Is-daryeelka xoog-shaqaale ku salaysan bulshada

Taariikhda: Maarso 31, 2020
Waqtiga: 10:00 - 11:00 subaxnimo
Si aad isu diwaangeliso: https://zoom.us/meeting/register/uZAkf-irrj8vsTPDYwAeodzcQ3zBenGGBg

Isdiiwaan gelinta ka dib, waxaad heli doontaa iimayl xaqiijin ah oo ka kooban macluumaad ku saabsan ka mid noqoshada kulanka.