Wararka

Ogosto 20, 2020

Ku biir Kooxda Waxqabadka Help Me Grow WA!

Waalidiinta, daryeelayaasha, xubnaha bulshada iyo xirfadlayaasha waxaa lagu casuumay inay gacan ka geystaan balaarinta Help Me Grow Washington midaysan! Waxaan hadda shaqaaleysiinaynaa xubnaha Kooxda Waxqabad ee HMG lix meelood: Goob Isku-xidhan oo Helitaanka, Qoyska & Wacyigelinta Bulshada, Wacyigelinta Bixiyaha Daryeelka Caafimaadka Carruurta, Xog ururinta & Falanqaynta, Sinnaanta iyo U doodista.

Haddii aad xiisaynayso inaad u adeegto mid ka mid ah Kooxaha Waxqabadka HMG, fadlan:

Fadlan naga caawi faafinta ereyga si aan u gaarno horyaallada carruurnimada hore ee kale!