Buug-yaraha Cuntada Aasaasiga ah

Buugyarahani waxa uu bixiyaa macluumaad guud oo ku saabsan Cuntada Aasaasiga ah (sidoo kale loo yaqaan SNAP). Macluumaadka guud waxaa ka mid ah, caddadka gargaarka cuntada, siyaabaha loo codsado barnaamijka iyo barnaamijyada dhiirigelinta u qalmida. Cabbirka: 8 ½″ x 11″


Mahadsanid

Dalabkaagii waa la helay waxaana laguu soo diri doonaa dhawaan!


Buuxi foomka si aad u soo dejiso ama u dalbato alaabta.