Cuntada Aasaasiga ah Faa'iidooyinka Deegaanka iyo Buug-yaraha Dhiirigelinta

Buugyarahani waxa uu bixiyaa macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka Cuntada Aasaasiga ah iyo barnaamijyada dhiirigelinta, sida Snap Market Match, barnaamijyada telefoonnada iyo daryeelka carruurta la awoodi karo. Cabbirka: 8 ½″ x 11″


Mahadsanid

Dalabkaagii waa la helay waxaana laguu soo diri doonaa dhawaan!


Buuxi foomka si aad u soo dejiso ama u dalbato alaabta.