Cunnada Aasaasiga ah, oo sidoo kale loo yaqaan Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP) ama kaadhadhka cuntada, waxay dadka ka caawisaa inay iibsadaan raashinka. Qoysaska xaqa u leh waxay helayaan kaarka dheefaha elektaroonigga ah (EBT) oo leh faa'iidooyin bishii si ay cunto uga iibsadaan dukaamada cuntada iyo suuqyada beeralayda.

Xaqiiqooyinka Ku Saabsan Cuntada Aasaasiga ah

  • U qalmidu waxay ku xidhan tahay heerka dakhligaaga, maaha ilahaaga.
  • Dhib ma leh da'daada, haddii aad guri leedahay ama aad tahay guri la'aan, shaqo ama shaqo la'aan, jir ama naafo, waad u qalmi kartaa.
  • Ku dhawaad kala badh dhammaan codsiyada waxa lagu farsameeyaa wax ka yar hal toddobaad.
  • Faa'iidooyinka bishiiba waxay ku salaysan yihiin dakhligaaga, kharashyada nolosha, iyo inta qof ee iibsada, qaybsada, oo cuntada ku diyaarisa qoyskaaga.

Eeg haddii aan u qalmi karo Kaalmada Cunnada

U-qalmitaanka Cuntada Aasaasiga ah iyo Faa'iidooyinka

Xadka Dakhliga Barnaamijka Cuntada Aasaasiga ah
Cabbirka Qoyska Dakhliga Guud ee Bishii
1 $2,430
2 $3,287
3 $4,143
4 $5,000
5 $5,857
6 $6,713
7 $7,570
8 $8,427
Dheeraad ah +$857
Qadarka Faa'iidada Bisha ee Barnaamijka Cuntada Aasaasiga ah
Cabbirka Qoyska Dakhliga Guud ee Bishii
1 $281
2 $516
3 $740
4 $939
5 $1,116
6 $1,339
7 $1,480
8 $1,691
Dheeraad ah +$211

Sideen u Codsadaa Cuntada Aasaasiga ah?

Kadib markaad buuxiso codsiga, waa inaad samaysaa waraysi si aad u hesho dheefaha Cuntada Aasaasiga ah. Wareysiyada waxaa lagu sameyn karaa Xafiiska Adeegyada Beesha ee deegaankaaga ama taleefanka 1-877-501-2233.

Uma baahnid inaad tahay muwaadin Maraykan ah si aad u hesho dheefaha cuntada.

Muhaajiriinta la kulma xeerarka barnaamijka gaarka ah ee hoos yimaada Barnaamijka Nafaqada Dheeraadka ah ee Federaalka waxay xaq u yeelan karaan dheefaha cuntada. Intaa waxaa dheer, Barnaamijka Kaalmada Cunnada (FAP) waa barnaamij uu gobolku maalgeliyay kaas oo siiya gargaar cunto soogalootiga sharciga ah ee aan u qalmin dheefaha cuntada aasaasiga ah ee federaalka oo keliya sababtoo ah xaaladdooda shisheeye.

Wali ma hubin inaad u qalanto? Na soo wac at 1-800-322-2588.

Waxa kale oo aad u-qalmi kartaa faa'iidooyinkan:

  • Shaqada Cuntada Aasaasiga ah & Barnaamijka Tababarka (BFET), kaas oo bixiya shaqo raadis, tababar shaqo raadis, adeegyo waxbarasho, tababar xirfadeed, iyo fursado shaqo oo kale.
  • Barnaamijka Nafaqada Dheeraadka ah ee Gaarka ah ee Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC), kaas oo caawiya haweenka uurka leh, hooyooyinka cusub, iyo carruurta yaryar inay iibsadaan cunto nafaqo leh, bartaan nafaqada, iyo inay caafimaad qabaan.
  • Xidhiidhka Shaqaynta Child Care (WCCC), kaas oo ka caawiya qoysaska inay iska bixiyaan kharashka daryeelka ilmaha.
  • Barnaamij cunto dugsi oo bilaash ah ama la dhimay.
  • Suuqyada beeralayda ee ka qaybqaata waxay la mid noqon doonaan dollar kasta oo EBT ah oo aad kharash garayso, kaas oo laba jibaaraya wax iibsigaaga, taageera beeralayda deegaankaaga, iyo cunto caafimaad leh oo dhamaystiran.
  • Adeegga telefoonka gudaha ee qiimaha jaban ama barnaamijyada wirelesska ee bilaashka ah.

Si aad wax badan u barato, wac khadka tooska ah ee Help Me Grow Washington 1-800-322-2588.