Waxaa adag in la helo gargaarka habboon. Annagu waan fududaynaa.

Hadday tahay khadka internetka ama taleefanka, waxaan kugu xiri karnaa agabyada aad u baahan tahay, markaad u baahato. Ka hel cuntada lagama maarmaanka ah, caafimaadka iyo korriinka ilmaha gudaha beeshaada si aad u taageerto qoyskaaga.

Ku xidh qoysaska aad u adeegto Help Me Grow

Caafimadka iyo adeeg bixiyayaasha waxay u diri karaan qoysaska, soo dejisan karaan agabka, oo ay sahmin karaan buuga macluumaadka si aan u helno ilaha caafimaadka iyo bulshada.

Waxaan u adeegnaa dadka ku nool degmo kasta oo ku taal gobolka Washington.