Trên toàn quốc, Help Me Grow giúp cho các gia đình tìm đến và tiếp nhận dịch vụ và trợ giúp từ các tổ chức trong cộng đồng một cách suôn sẻ, để họ có thể dễ dàng kết nối với các nguồn hỗ trợ họ cần, khi họ cần.

Hệ thống Help Me Grow Washington là một liên minh nhiều cộng đồng và cá nhân ngày càng lớn mạnh, cùng nhau đóng góp xây dựng một hệ thống tổ chức chặt chẽ các nguồn hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh.

Tìm hiểu thêm về Help Me Grow

Chương trình hoạt động như thế nào

Help Me Grow là một hệ thống liên kết và tín nhiệm, xem gia đình là ưu tiên hàng đầu – bảo đảm cho mọi trẻ em và cộng đồng tìm được nguồn trợ giúp cần thiết.

Tìm nguồn hỗ trợ

Cần nguồn hỗ trợ hay dịch vụ? Tìm hiểu thêm về Help Me Grow và xem số điện thoại các Đường dây nóng Help Me Grow trên toàn tiểu bang và tại địa phương chúng ta.

Hoạt động của chúng tôi

WithinReach tiên phong trong việc mở rộng chương trình Help Me Grow trên toàn tiểu bang. Qua việc hỗ trợ trẻ em và gia đình hôm nay, chúng tôi khuyến khích và giúp đỡ các cộng đồng sống lành mạnh, sinh động ngày mai.

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị

Tất cả mọi gia đình đều có thể được giúp đỡ qua Help Me Grow. Tìm hiểu thêm về Help Me Grow để biết cách sử dụng các tìm hiểu cách tiếp cận các nguồn lực cộng đồng và sức khỏe thiết yếu ở Bang Washington.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi trợ giúp trẻ em và gia đình ở Washington: