Trên toàn quốc, Help Me Grow giúp cho các gia đình tìm đến và tiếp nhận dịch vụ và trợ giúp từ các tổ chức trong cộng đồng một cách suôn sẻ, để họ có thể dễ dàng kết nối với các nguồn hỗ trợ họ cần, khi họ cần.

Hệ thống Help Me Grow Washington là một liên minh nhiều cộng đồng và cá nhân ngày càng lớn mạnh, cùng nhau đóng góp xây dựng một hệ thống tổ chức chặt chẽ các nguồn hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh.

Tìm hiểu thêm về Help Me Grow

Chương trình hoạt động như thế nào

Help Me Grow là một hệ thống liên kết và tín nhiệm, xem gia đình là ưu tiên hàng đầu – bảo đảm cho mọi trẻ em và cộng đồng tìm được nguồn trợ giúp cần thiết.

Tìm nguồn hỗ trợ

Cần nguồn hỗ trợ hay dịch vụ? Tìm hiểu thêm về Help Me Grow và xem số điện thoại các Đường dây nóng Help Me Grow trên toàn tiểu bang và tại địa phương chúng ta.

Hoạt động của chúng tôi

WithinReach tiên phong trong việc mở rộng chương trình Help Me Grow trên toàn tiểu bang. Qua việc hỗ trợ trẻ em và gia đình hôm nay, chúng tôi khuyến khích và giúp đỡ các cộng đồng sống lành mạnh, sinh động ngày mai.

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị

Tất cả mọi gia đình đều có thể được giúp đỡ qua Help Me Grow. Tìm hiểu thêm về Help Me Grow để biết cách sử dụng các tìm hiểu cách tiếp cận các nguồn lực cộng đồng và sức khỏe thiết yếu ở Bang Washington.

Tin tức + Cập nhật

Bản tin
Tháng Chín 13, 2023

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 8 năm 2023

Chúng tôi có những cập nhật thú vị trên trang web Help Me Grow WA mới và nguồn tài trợ mới để hỗ trợ công việc hợp tác của chúng tôi! Đọc bản tin tháng này để tìm hiểu thêm về công việc và thông tin cập nhật mới.
Đọc thêm
Băng hình
Tháng Tám 7, 2023

HMG WA Kế hoạch Chiến lược Ăn trưa & Tìm hiểu

Hội thảo trên web này kể câu chuyện về Mạng Help Me Grow WA, đi sâu vào tầm nhìn và các ưu tiên dựa trên kế hoạch chiến lược, đưa ra các ví dụ về các sáng kiến chiến lược đang hoạt động và nói về những gì sắp xảy ra cũng như cách tham gia vào động lực!
Đọc thêm
Tin tức
Tháng Sáu 23, 2023

Cập nhật Dự án Thích ứng Bộ lạc Help Me Grow WA

WithinReach, hợp tác với một công ty thuộc sở hữu của Người bản xứ, Kauffman and Associates, Inc.,(KAI). Trong năm qua, các bộ lạc đã được mời chia sẻ các điểm mạnh, khoảng cách và thách thức trong chương trình để hướng dẫn việc điều chỉnh HMG trong cộng đồng của họ.
Đọc thêm
Băng hình
Tháng Sáu 21, 2023

Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em bắt đầu với Help Me Grow

Gặp gỡ Luis khi anh ấy điều hướng các hệ thống y tế và thực phẩm phức tạp của chúng tôi để cung cấp cho gia đình họ những nguồn lực họ cần, với sự hỗ trợ từ Help Me Grow Washington.
Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi trợ giúp trẻ em và gia đình ở Washington: