Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi và đã xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi không thu thập thông tin nào về bạn, ngoài thông tin được thu thập và lưu trữ tự động (xem bên dưới), khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi.

Thông tin được thu thập và lưu trữ tự động:

Khi bạn duyệt qua bất kỳ trang web nào, thông tin cá nhân nhất định về bạn có thể được thu thập. Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ tạm thời các thông tin sau về lần truy cập của bạn: * tên miền bạn sử dụng để truy cập Internet (ví dụ: gmail.com, nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail hoặc stanford.edu, nếu bạn đang kết nối từ miền của Đại học Stanford); * ngày và giờ bạn đến thăm; * các trang bạn đã truy cập; và * địa chỉ của trang web bạn đến khi bạn đến thăm. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thống kê và để giúp chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi hữu ích hơn cho khách truy cập. Trừ khi nó được quy định cụ thể khác, sẽ không có thông tin bổ sung nào được thu thập về bạn.

Thông tin cá nhân được cung cấp:

Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để truy cập các trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về bản thân thông qua email, biểu mẫu, khảo sát, v.v., chúng tôi sẽ chỉ duy trì thông tin miễn là cần thiết để trả lời câu hỏi của bạn hoặc để thực hiện mục đích đã nêu của liên lạc và được bảo vệ bởi Đạo luật về quyền riêng tư hạn chế việc chúng tôi sử dụng chúng, nhưng vẫn cho phép tiết lộ một số thông tin nhất định.

Tiết lộ: Help Me Grow WA không tiết lộ, cung cấp, bán hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách truy cập của chúng tôi, trừ khi được yêu cầu thực thi pháp luật hoặc quy chế.

Truyền dữ liệu nhạy cảm

Tất cả thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đặt trên các máy chủ nằm sau tường lửa. Các khoản quyên góp được thực hiện qua trang web của chúng tôi được xử lý thông qua hệ thống tuân thủ PCI / CISP (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán / Chương trình bảo mật thông tin chủ thẻ) và được mã hóa bằng mã hóa SSL 256 bit. Các giao thức bảo mật và mã hóa cao cấp này (Secure Socket Layer-SSL) là giao thức bảo mật tiêu chuẩn của ngành, khiến cho bất kỳ ai cũng khó có thể chặn khoản đóng góp và thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi.

Tại Help Me Grow WA, các biện pháp bảo vệ được thực hiện để cung cấp bảo mật dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, người dùng trang web cần lưu ý rằng Help Me Grow WA không thể đảm bảo chống lại lỗi phần cứng, sự cố kỹ thuật, xâm nhập trái phép hoặc các sự cố khác có thể dẫn đến vi phạm các biện pháp bảo vệ này và có thể truy cập trái phép vào thông tin cá nhân.

Liên kết đến các trang bên ngoài Tuyên bố từ chối trách nhiệm về quyền riêng tư

Trang web Help Me Grow WA chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng bao gồm các liên kết đến các trang web do chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác điều hành. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn không còn ở trên HelpMeGrowWA.org và Chính sách quyền riêng tư này không còn được áp dụng nữa. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó và nên thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân.