Hệ thống Help Me Grow Washington bao gồm cha mẹ, người chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà chuyên môn mọi ngành. Chúng tôi chào đón tất cả những ai muốn tham gia hoạt động với chúng tôi và những người ủng hộ việc xây dựng một hệ thống chặt chẽ các nguồn hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh. Dưới đây là một số cách quý vị có thể tham gia hoạt động; chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang này với những cơ hội mới.

Thành lập tiểu chi nhánh: Thành lập tiểu chi nhánh là hình thức hợp tác chính thức với WithinReach. Các chi nhánh phụ là các cộng tác viên liên ngành, địa phương làm việc hướng tới việc thực hiện mô hình Help Me Grow.

Tìm hiểu thêm về sự thành lập tiểu chi nhánh

 

Các thay đổi đối với Đội hành động của Nhà nước: Vào tháng 1 năm 2022, các Nhóm Hành động của Tiểu bang đã chuyển đổi từ các Nhóm Hành động Help Me Grow (HMG) Washington sang các Nhóm Mạng lưới Cộng đồng cho Trẻ em (WCFC) Washington. Mặc dù HMG sẽ vẫn là trọng tâm của các đội, nhưng đó sẽ không còn là lý do chính để tập hợp. Thay vào đó, mục đích chung là cải thiện phúc lợi của trẻ em, gia đình và cộng đồng một cách rộng rãi.

Tìm hiểu thêm về Nhóm mạng WCFC

Hợp tác với Help Me Grow Washington

Quan tâm đến việc hợp tác với Help Me Grow Washington nhưng không muốn trở thành một chi nhánh phụ? Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Nhân viên Chi nhánh của Bang sẵn sàng kết nối với bạn để tìm hiểu thêm về các mục tiêu của bạn và cách Help Me Grow có thể trở thành một công cụ.

Liên hệ chúng tôi