Hệ thống Help Me Grow Washington bao gồm cha mẹ, người chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà chuyên môn mọi ngành. Chúng tôi chào đón tất cả những ai muốn tham gia hoạt động với chúng tôi và những người ủng hộ việc xây dựng một hệ thống chặt chẽ các nguồn hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh. Dưới đây là một số cách quý vị có thể tham gia hoạt động; chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang này với những cơ hội mới.

Thành lập tiểu chi nhánh: Thành lập tiểu chi nhánh là hình thức hợp tác chính thức với WithinReach. Các chi nhánh phụ là sự hợp tác liên ngành, địa phương nhằm hướng tới việc triển khai mô hình Help Me Grow. Để tìm hiểu thêm về liên kết phụ, hãy nhấp vào đây.

 

Bản tin Help Me Grow WA: Phụ huynh và người chăm sóc, bạn có biết HMG WA có một bản tin không? Cập nhật tin tức và nhận các tài nguyên hữu ích bằng cách đăng ký nhận bản tin dành cho Phụ huynh/Người chăm sóc của HMG WA đây.

Bạn có phải là đối tác hoặc chi nhánh phụ của HMG WA không? Bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi đây.

Hợp tác với Help Me Grow Washington

Quan tâm đến việc hợp tác với Help Me Grow Washington nhưng không muốn trở thành một chi nhánh phụ? Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Nhân viên Chi nhánh của Bang sẵn sàng kết nối với bạn để tìm hiểu thêm về các mục tiêu của bạn và cách Help Me Grow có thể trở thành một công cụ.

Liên hệ chúng tôi