Hệ thống Help Me Grow Washington bao gồm cha mẹ, người chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà chuyên môn mọi ngành. Chúng tôi chào đón tất cả những ai muốn tham gia hoạt động với chúng tôi và những người ủng hộ việc xây dựng một hệ thống chặt chẽ các nguồn hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh. Dưới đây là một số cách quý vị có thể tham gia hoạt động; chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang này với những cơ hội mới.

Thành lập tiểu chi nhánh: Thành lập tiểu chi nhánh là hình thức hợp tác chính thức với WithinReach, là chi nhánh cấp tiểu bang của Help Me Grow Washington. Sự hợp tác này sẽ giúp mang lại sự hỗ trợ trực tiếp từ ban lãnh đạo WithinReach để một khu vực có khả năng phát triển chương trình WithinReach Help Me Grow cho cộng đồng tại khu vực này. 

Tìm hiểu thêm về sự thành lập tiểu chi nhánh

 

Ban hoạt động cấp tiểu bang: Help Me Grow Washington có sáu Ban hoạt động, tập hợp các thành viên trong hệ thống lại với nhau để thảo luận công việc thiết lập và phát triển từng thành phần trụ cột của Help Me Grow. Các ban hoạt động này chào đón mọi thành phần công chúng tham gia.

Tìm hiểu thêm về Ban hoạt động

Được kết nối với tin tức và tài nguyên Help Me Grow mới nhất với bản tin email của chúng tôi!

Đăng ký nhận bản tin