Đặt hàng + Tải tài liệu

Bạn đang tìm kiếm tài liệu miễn phí để hỗ trợ công việc tiếp cận cộng đồng của tổ chức của bạn? Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài liệu với thông tin về hỗ trợ thực phẩm, dịch vụ Help Me Grow Washington, sự phát triển của trẻ em, tiêm chủng, vận chuyển và sức khỏe răng miệng - miễn phí cho các nhà cung cấp và đối tác ở Bang Washington.

Tài liệu của chúng tôi đã được phát triển với sự cộng tác của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các đối tác cơ quan chính phủ và cộng đồng cũng như phụ huynh và người chăm sóc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn yêu cầu đặt hàng đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ order@withinreachwa.org.

*Xin lưu ý: Bản in/bản cứng của tài liệu phải được gửi trong vòng 1-2 tuần kể từ khi đặt hàng. Tải xuống kỹ thuật số có thể truy cập ngay lập tức.

Không tìm thấy tài nguyên nào. Hãy thực hiện một lựa chọn mới.