Xin vui lòng hỏi. Em bé không thể chờ đợi.

Tài liệu này cung cấp thông tin về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi và đề cập đến những việc cần làm nếu cha mẹ hoặc người chăm sóc có mối quan ngại liên quan. Kích thước: 3 ½” x 8 ½” tờ rơi gấp nhiều lần

Xin lưu ý: Vật liệu này hiện đang được không có sẵn để đặt hàng trong khi nó trải qua quá trình xem xét và cập nhật nội dung. Sau khi cập nhật hoàn tất, WithinReach sẽ cập nhật trang này. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng tải xuống bản sao kỹ thuật số của tài liệu này.

Vui lòng truy cập Trang web của Bộ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình Tiểu bang Washington để truy cập tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác.


Cảm ơn

Đơn hàng của bạn đã được nhận và sẽ sớm được gửi đến bạn!


Điền vào mẫu để tải xuống hoặc đặt mua tài liệu.