1. Nội dung

Tác giả có quyền không chịu trách nhiệm về tính thời sự, đúng đắn, đầy đủ, chất lượng của thông tin được cung cấp. Do đó, các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm bất kỳ loại thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác, sẽ bị từ chối.

Tất cả các đề nghị không ràng buộc và không có nghĩa vụ. Các phần của trang hoặc toàn bộ ấn phẩm bao gồm tất cả các ưu đãi và thông tin có thể được tác giả mở rộng, thay đổi hoặc xóa một phần hoặc hoàn toàn mà không có thông báo riêng.

2. Giới thiệu và liên kết

Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc tham chiếu từ các trang của mình - trừ khi anh ta có đầy đủ kiến thức về các nội dung bất hợp pháp và có thể ngăn những người truy cập trang web của mình xem các trang đó. Nếu bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng thông tin được trình bày ở đó, chỉ tác giả của các trang tương ứng mới có thể chịu trách nhiệm chứ không phải người đã liên kết đến các trang này. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bài đăng hoặc thông báo nào được xuất bản bởi những người sử dụng bảng thảo luận, sổ lưu bút hoặc danh sách gửi thư được cung cấp trên trang của mình.

3. Bản quyền

Tác giả dự định không sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào cho việc xuất bản hoặc, nếu không thể, để chỉ ra bản quyền của đối tượng tương ứng. Bản quyền cho bất kỳ tài liệu nào do tác giả tạo ra đều được bảo lưu. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng các đối tượng như sơ đồ, âm thanh hoặc văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc in ấn khác đều không được phép nếu không có sự đồng ý của tác giả.

4. Chính sách quyền riêng tư

Nếu có cơ hội cho việc nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (địa chỉ email, tên, địa chỉ), thì việc nhập dữ liệu này sẽ diễn ra một cách tự nguyện. Việc sử dụng và thanh toán tất cả các dịch vụ được cung cấp đều được cho phép - nếu và cho đến nay về mặt kỹ thuật là có thể và hợp lý - mà không cần đặc tả về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc theo đặc tả của dữ liệu ẩn danh hoặc bí danh. Việc sử dụng các địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc số fax và địa chỉ email đã được công bố cho mục đích tiếp thị bị cấm, những người vi phạm gửi tin nhắn rác không mong muốn sẽ bị trừng phạt.

5. Giá trị pháp lý của tuyên bố từ chối trách nhiệm này

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được coi là một phần của ấn phẩm internet mà bạn đã được giới thiệu từ đó. Nếu các phần hoặc các điều khoản riêng lẻ của tuyên bố này không hợp pháp hoặc chính xác, thì nội dung hoặc hiệu lực của các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng bởi thực tế này.

6. Câu hỏi

Tất cả các câu hỏi liên quan đến nội dung cụ thể của trang Web này, cũng như các câu hỏi thuộc bất kỳ loại nào nên được chuyển đến info@withinreachwa.org.