Chúng tôi ở đây để giúp các gia đình ở tiểu bang Washington kết nối với các nguồn lực và hỗ trợ về sức khỏe, dinh dưỡng, nhu cầu cơ bản cũng như sự phát triển của trẻ em.

Cần trợ giúp kết nối với tài nguyên? Gọi Đường dây nóng Help Me Grow Washington theo số 1-800-322-2588.

Giờ đường dây nóng:
Thứ Hai đến Thứ Năm, 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều
Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Đối với tất cả các câu hỏi hoặc thắc mắc khác, vui lòng sử dụng biểu mẫu trực tuyến bên dưới của chúng tôi.


Cảm ơn

Tin nhắn của bạn đã được nhận và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!