Nguồn lực dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Làm cha mẹ hoặc người chăm sóc là một công việc khó khăn. Các nhóm và lớp hỗ trợ có thể cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để trở thành cha mẹ hoặc người chăm sóc tốt nhất có thể. Có nhiều lớp học và nhóm khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống và là nơi tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi từ các bậc cha mẹ và người chăm sóc khác. Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với sự hỗ trợ phù hợp, bao gồm các nguồn lực chăm sóc trẻ em và chăm sóc nuôi dưỡng.

Tìm được đúng sự trợ giúp rất khó. Chúng tôi sẽ giúp cho việc này dễ dàng hơn.

Dù trực tuyến hay qua điện thoại, chúng tôi có thể kết nối bạn với các tài nguyên bạn cần khi bạn cần. Tìm các nguồn lực thực phẩm, sức khỏe và phát triển trẻ em thiết yếu trong cộng đồng của bạn để hỗ trợ gia đình bạn.

Trải nghiệm Help Me Grow

Những Người điều hướng Nguồn lực thân thiện và hiểu biết của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn hiểu và đăng ký nhiều nguồn lực về thực phẩm, sức khỏe và phát triển trẻ em ở tiểu bang Washington. Họ sẽ lắng nghe nhu cầu của gia đình bạn và giúp bạn tìm được sự hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bạn.

Tin tức + Cập nhật

Bài viết
Tháng Một 26, 2024

Tiêu điểm gia đình: Maria

Cách tiếp cận đồng cảm, lấy gia đình làm trung tâm của chúng tôi đã tạo ra một nơi mà Maria cảm thấy cô ấy có thể cởi mở về quá khứ của mình, nói chuyện vượt qua những rào cản mà cô ấy tiếp tục gặp phải và kết nối với những hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp cô ấy đạt được mục tiêu của mình.
Đọc thêm
Tin tức
Tháng Một 26, 2024

Phòng khám Seattle/Quận King trở lại

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2, Phòng khám Seattle/Quận King sẽ cung cấp các dịch vụ nha khoa, nhãn khoa và y tế MIỄN PHÍ cho bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Đọc thêm
Bài viết
Tháng Một 25, 2024

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sự phát triển của con bạn?

Sàng lọc phát triển là một loạt các bảng câu hỏi minh họa mà người hiểu rõ con bạn nhất, BẠN, có thể hoàn thành.
Đọc thêm
Tin tức
Tháng Một 23, 2024

Cập nhật dự án thích ứng bộ lạc Help Me Grow Washington

Trong năm qua, với sự hợp tác của công ty thuộc sở hữu của người bản địa, Kauffman và Associates, các Bộ lạc đã được mời chia sẻ những điểm mạnh, khoảng trống và thách thức về mặt lập trình để hướng dẫn việc thích ứng Help Me Grow trong cộng đồng của họ.
Đọc thêm