Nói chuyện đơn giản về Tập sách Tiêm chủng cho Trẻ em

Tập sách 54 trang này cung cấp cho phụ huynh thông tin chính xác về chủng ngừa và các bệnh họ phòng ngừa, lợi ích và rủi ro cũng như độ an toàn và hiệu quả của vắc xin. Kích thước: 8 ½" x 11"

Xin lưu ý: Vật liệu này hiện đang được không có sẵn để đặt hàng trong khi nó trải qua quá trình xem xét và cập nhật nội dung. Sau khi cập nhật hoàn tất, WithinReach sẽ cập nhật trang này. Tạm thời hãy tìm các công cụ và tài nguyên cập nhật trên Trang web của Bộ Y tế Tiểu bang Washington


Cảm ơn

Đơn hàng của bạn đã được nhận và sẽ sớm được gửi đến bạn!


Điền vào mẫu để tải xuống hoặc đặt mua tài liệu.