Quý vị có muốn xem tiến trình phát triển của con em mình không?

Vì 5 năm đầu đời của con em quý vị rất quan trọng nên chúng tôi muốn giúp quý vị tự giúp cho chính mình tìm hiểu tiến trình này. Bản câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn phát triển (Ages and Stages Questionnaire, ASQ) là cách hay nhất để bảo đảm cho con của quý vị – - sơ sinh, mới biết đi hay sửa soạn vào mẫu giáo dược khỏe mạnh, sẵn sàng học hỏi và phát triển. Nó là Đây cũng là cách thú vị để quý vị có thời giờ quý báu với con và biết được các em có khả năng làm những gì! Trả lời bản câu hỏi này mất khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, Nhân viên hướng dẫn về nguồn hỗ trợ của chương trình Help Me Grow WA sẽ liên lạc với quý vị để cho biết kết quả.

Chúng tôi có thể sẽ đề nghị với quý vị nhiều sinh hoạt nhằm giúp cho sự phát triển của con em quý vị ở nhà và trong cộng đồng, hoặc nếu con em quý vị cần được giúp đỡ thêm, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến những nguồn hỗ trợ và các nhà chuyên môn.

Điều gì sẽ xảy ra

Khi quý vị nhấp vào những nút bên dưới, quý vị sẽ được chuyển đến bản câu hỏi ASQ trực tuyến. Căn cứ theo tuổi của con em quý vị, quý vị sẽ được hỏi về khả năng con em quý vị làm được một số hoạt động nào đó, như "Con em quý vị có thể đứng một chân không?". Sau khi quý vị gửi nộp bản trả lời trực tuyến, Phối hợp viên phụ trách chăm sóc của chúng tôi sẽ chấm điểm bản trả lời ASQ và liên lạc với quý vị để cho biết kết quả trong vòng một tuần. Chúng tôi sẽ đề nghị với quý vị một số trò chơi và sinh hoạt quý vị nên làm với con em để luyện cho các em những kỹ năng đang bắt đầu phát triển. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một danh sách kiểm tra khác mỗi 3 đến 6 tháng để quý vị tiếp tục tìm hiểu và hỗ trợ sự phát triển của con em mình.

Trả lời bản câu hỏi kiểm tra

Trả lời Bản câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn phát triển (ASQ) miễn phí để khám phá các kỹ năng mà con em quý vị đang học và cách quý vị có thể hỗ trợ sự phát triển của con em.

Bắt đầu thực hiện bản câu hỏi kiểm tra

Comience un cuestionario

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những hành vi, thái độ như giận dỗi và chia sẻ đồ vật không? Hãy thực hiện bản câu hỏi ASQ về các kỹ năng giao tiếp và cảm xúc.

Bắt đầu thực hiện bản kiểm tra cảm xúc xã hội

Comience un cuestionario xã hội xã hội

Bản câu hỏi ASQ không chẩn đoán tình trạng chậm trễ phát triển hoặc khuyết tật và cũng không có mục đích thay thế việc con em quý vị khám sức khỏe với bác sĩ. Tuy nhiên, bản câu hỏi này có thể cho quý vị biết con em quý vị có cần được đánh giá thêm hay không.

Quý vị có điều gì thắc mắc hay lo ngại?
Vui lòng vào trang Thắc mắc,, Lo ngại hoặc gọi Đường dây nóng Help Me Grow Washington tại 1-800-322-2588.

Mốc phát triển rất quan trọng! Quý vị có thể dễ dàng theo dõi những mốc phát triển đầu đời của con em quý vị bằng một ứng dụng miễn phí, để quý vị có thể bảo đảm các em đang phát triển đúng hướng.

Tìm hiểu thêm