Quý vị có muốn xem tiến trình phát triển của con em mình không?

Because your child’s first five years of life are so important, we want to help you support you. The Ages and Stages Questionnaire (ASQ) is a great way to make sure that your infant, toddler, or preschooler is healthy and ready to learn and grow. It’s also a fun way to spend quality time with your child and learn what they can do! It will take about 10 to 15 minutes to complete. Afterwards a Help Me Grow WA Resource Navigator will follow up with you later about your child’s results.

We can suggest activities to support your child’s growth at home and in the community or, if your child needs extra support, we can connect you to resources and specialists who can help.

Trả lời bản câu hỏi kiểm tra

Trả lời Bản câu hỏi về độ tuổi và giai đoạn phát triển (ASQ) miễn phí để khám phá các kỹ năng mà con em quý vị đang học và cách quý vị có thể hỗ trợ sự phát triển của con em.

Bắt đầu thực hiện bản câu hỏi kiểm tra

Comience un cuestionario

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những hành vi, thái độ như giận dỗi và chia sẻ đồ vật không? Hãy thực hiện bản câu hỏi ASQ về các kỹ năng giao tiếp và cảm xúc.

Bắt đầu thực hiện bản kiểm tra cảm xúc xã hội

Comience un cuestionario xã hội xã hội

Điều gì sẽ xảy ra

Khi quý vị nhấp vào những nút bên dưới, quý vị sẽ được chuyển đến bản câu hỏi ASQ trực tuyến. Căn cứ theo tuổi của con em quý vị, quý vị sẽ được hỏi về khả năng con em quý vị làm được một số hoạt động nào đó, như "Con em quý vị có thể đứng một chân không?". Sau khi quý vị gửi nộp bản trả lời trực tuyến, Phối hợp viên phụ trách chăm sóc của chúng tôi sẽ chấm điểm bản trả lời ASQ và liên lạc với quý vị để cho biết kết quả trong vòng một tuần. Chúng tôi sẽ đề nghị với quý vị một số trò chơi và sinh hoạt quý vị nên làm với con em để luyện cho các em những kỹ năng đang bắt đầu phát triển. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một danh sách kiểm tra khác mỗi 3 đến 6 tháng để quý vị tiếp tục tìm hiểu và hỗ trợ sự phát triển của con em mình.

Bản câu hỏi ASQ không chẩn đoán tình trạng chậm trễ phát triển hoặc khuyết tật và cũng không có mục đích thay thế việc con em quý vị khám sức khỏe với bác sĩ. Tuy nhiên, bản câu hỏi này có thể cho quý vị biết con em quý vị có cần được đánh giá thêm hay không.

Quý vị có điều gì thắc mắc hay lo ngại?
Vui lòng vào trang Thắc mắc,, Lo ngại or call the Help Me Grow Washington Hotline at 1-800-322-2588.

Mốc phát triển rất quan trọng! Quý vị có thể dễ dàng theo dõi những mốc phát triển đầu đời của con em quý vị bằng một ứng dụng miễn phí, để quý vị có thể bảo đảm các em đang phát triển đúng hướng.

Tìm hiểu thêm

Tin tức + Cập nhật

Bản tin
Tháng Chín 13, 2023

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 8 năm 2023

Chúng tôi có những cập nhật thú vị trên trang web Help Me Grow WA mới và nguồn tài trợ mới để hỗ trợ công việc hợp tác của chúng tôi! Đọc bản tin tháng này để tìm hiểu thêm về công việc và thông tin cập nhật mới.
Đọc thêm
Băng hình
Tháng Tám 7, 2023

HMG WA Kế hoạch Chiến lược Ăn trưa & Tìm hiểu

Hội thảo trên web này kể câu chuyện về Mạng Help Me Grow WA, đi sâu vào tầm nhìn và các ưu tiên dựa trên kế hoạch chiến lược, đưa ra các ví dụ về các sáng kiến chiến lược đang hoạt động và nói về những gì sắp xảy ra cũng như cách tham gia vào động lực!
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Bảy 5, 2023

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 6 năm 2023

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc ra mắt Kế hoạch chiến lược 2023-28 của chúng tôi! Chúng tôi mời bạn đọc kế hoạch đầy đủ của chúng tôi và các tin tức thú vị khác của HMG.
Đọc thêm
Tin tức
Tháng Sáu 23, 2023

Cập nhật Dự án Thích ứng Bộ lạc Help Me Grow WA

WithinReach, hợp tác với một công ty thuộc sở hữu của Người bản xứ, Kauffman and Associates, Inc.,(KAI). Trong năm qua, các bộ lạc đã được mời chia sẻ các điểm mạnh, khoảng cách và thách thức trong chương trình để hướng dẫn việc điều chỉnh HMG trong cộng đồng của họ.
Đọc thêm