Nỗ lực sớm: Ảnh hưởng lâu dài của các can thiệp ở giai đoạn đầu đời

Trong nhiều thập kỷ, các cuộc tranh luận đã nổ ra về ảnh hưởng lâu dài của giáo dục mầm non. Tham gia một hội đồng chuyên gia để thảo luận về những gì khoa học cho chúng ta biết, những gì nó không và lĩnh vực tiếp theo sẽ hướng tới. Ban chuyên gia cho cuộc trò chuyện quan trọng này sẽ bao gồm:

  • Tiến sĩ Craig Ramey của Virginia Tech
  • Tiến sĩ Alison Gopnik của Đại học California tại Berkeley
  • Tiến sĩ Francis Pearman của Đại học Stanford
  • Tiến sĩ Robert Carr của Đại học Duke

Sự kiện này được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021 từ lúc 2 giờ chiều (EST). Vui lòng bấm vào nút bên dưới để đăng ký tham gia sự kiện này bằng cách Viện Hunt.