Help Me Grow hàng năm
Diễn đàn ảo | 20-23 tháng 9 năm 2021

12thứ tự Diễn đàn Quốc gia HMG thường niên sẽ bao gồm bốn ngày thuyết trình kéo dài nửa ngày, có khoảng 20 giờ nội dung. Diễn đàn ảo HMG 2021 sẽ do Help Me Grow Indiana đồng tổ chức và có một loạt các bài thuyết trình và phiên họp từ đơn vị đồng tổ chức liên kết. Chương trình sẽ bao gồm các phiên nội dung do HMG Affiliate dẫn dắt, trình bày áp phích, gian hàng triển lãm và diễn giả.

Diễn đàn Quốc gia Help Me Grow (HMG) hàng năm, do Trung tâm Quốc gia HMG tổ chức, là cơ hội để các chi nhánh và đối tác kết nối, tạo quan hệ đối tác mới và học hỏi lẫn nhau. Mỗi năm, sự kiện này cung cấp tầm nhìn quốc gia ngày càng tăng về những nỗ lực và thành tựu chung của Mạng HMG, đồng thời nêu bật những ý tưởng và đổi mới đầy hứa hẹn trên toàn Mạng.

Lưu ngày! Vui lòng kiểm tra lại sau để có liên kết đăng ký.