Hãy cùng chúng tôi tham dự Cuộc họp Nhóm Hành động Toàn tiểu bang Help Me Grow!

Cuộc họp này sẽ tập hợp các thành viên từ tất cả sáu Nhóm Hành động trên toàn tiểu bang Help Me Grow lại với nhau. Chúng tôi mong muốn hiểu sâu hơn về khuôn khổ Help Me Grow và các cơ hội hợp tác giữa các Nhóm hành động.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ được gửi liên kết Zoom và thông tin ít nhất một ngày trước cuộc họp.

Không thể tham dự cuộc họp này? Đừng lo lắng!

Đối với những người không thể tham dự, vui lòng tìm thông tin và nguồn bên dưới.

  • Chúng tôi dự định sẽ gửi một email tiếp theo sau cuộc họp với bước tiếp theo
  • Tài liệu sau cuộc họp và ghi âm sẽ được cung cấp
  • Nhóm hành động trực tuyến biểu mẫu lãi suất (có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha)

Vui lòng chia sẻ tờ rơi tuyển dụng Nhóm Hành động của chúng tôi (có sẵn trong cả hai tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha).)