Những người đàn ông bình thường nhất: Tầm quan trọng của những người cha trong suốt thời kỳ chu sinh (và sau này)

Phần trình bày này sẽ nêu bật những cách mà người cha cảm thấy bị bỏ rơi trong giai đoạn chu sinh trên các phạm vi khác nhau, tầm quan trọng của mối quan hệ cha - con và các yếu tố nguy cơ góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần. Bất chấp nhiệm vụ Sisyphean mà hầu hết các ông bố đều phải đối mặt, những người cung cấp dịch vụ gắn bó với các ông bố trong giai đoạn chu sinh có thể giảm bớt những thách thức mà những ông bố này phải chịu đựng và cải thiện kết quả cho ông bố-trẻ sơ sinh, gia đình và xã hội nói chung bằng một vài thay đổi đơn giản trong quan điểm và thực hành.

Sự kiện này được lên kế hoạch vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021 từ trưa đến 1:30 chiều. Vui lòng nhấn vào nút bên dưới để đăng ký tham gia Đồng minh của Washington Dad Sự kiện Chuỗi học tập.