Tham gia Liên minh trẻ em vào thứ Năm, ngày 4 tháng 11 lúc 1 giờ chiều cho một cuộc trò chuyện cộng đồng quan trọng về cách chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Washington thông qua chính sách công tập trung vào công bằng.

Sự kiện đặc biệt này, do Giám đốc Điều hành của Liên minh Trẻ em, Tiến sĩ Stephan Blanford điều hành, sẽ có tiếng nói của các nhà lãnh đạo mới nổi ở Washington, những người đang làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy các chính sách nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ em.

Không gian có hạn. Đăng ký miễn phí bằng cách nhấp vào nút bên dưới để nhận liên kết Zoom cho sự kiện.