Chủng tộc & Giáo dục: Hỗ trợ việc Hình thành Bản sắc Dân tộc-Chủng tộc trong Thời thơ ấu

Các nghiên cứu cho thấy rằng sự hình thành nhận dạng dân tộc-chủng tộc của trẻ em là một khía cạnh quan trọng trong sự phát triển của chúng và bắt đầu nhận biết chủng tộc ngay từ ba tháng tuổi. Tuy nhiên, sự chú ý hạn chế đã được đặt vào khu vực hình thành quan trọng này. Do đó, người lớn không phải lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ trẻ em khi chúng khám phá bản sắc dân tộc-chủng tộc của chính mình, của những người khác và hiểu rõ hơn về thế giới của chúng. Tham gia Viện Hunt để thảo luận về cách thức hình thành bản sắc dân tộc-chủng tộc, tại sao trẻ em cần khám phá bản sắc của mình và cách chúng tôi có thể hỗ trợ sự hiểu biết của trẻ em về chủng tộc và dân tộc trong những năm đầu học tập.

Phần này sẽ do Tiến sĩ Jacqueline Jones của Tổ chức Phát triển Trẻ em kiểm duyệt và sẽ có sự tham gia của:

  • Tiến sĩ Stephanie Curenton-Jolly của Đại học Boston
  • Tiến sĩ Jennifer Keys Adair của Đại học Texas
  • Tiến sĩ, Trợ lý Bộ trưởng Jovanna Archuleta của Bộ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ nhỏ New Mexico

Sự kiện này được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021 từ lúc 2 giờ chiều (EST). Vui lòng bấm vào nút bên dưới để đăng ký tham gia sự kiện này bằng cách Viện Hunt.