HMG National đã hợp tác với Patient Tools, Inc. và HMG San Francisco để phát triển và thí điểm Nền tảng Hỗ trợ Nhi khoa Tích hợp. Nền tảng nhằm mục đích hỗ trợ sức khỏe tinh thần-xã hội tối ưu của trẻ em bằng cách tích hợp các công cụ dựa trên web để thúc đẩy sự phát triển, phát hiện sớm, giới thiệu và liên kết với các dịch vụ cho trẻ em và gia đình.

Tham gia hội thảo trên web này (ngày 30 tháng 3 từ 3:00 - 4:00 chiều EST) để tìm hiểu thêm về sự tham gia của HMG trong nỗ lực chuyển đổi hoạt động thăm khám chăm sóc trẻ em thông qua công nghệ để tập trung vào ý kiến đóng góp của các bậc cha mẹ và thúc đẩy sự phát triển xã hội-cảm xúc của trẻ sơ sinh , trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ.

Mục tiêu:

  1. Hiểu mục đích và tác động của các công cụ mới được thiết kế để tăng cường sự tham gia của phụ huynh trong việc thăm khám sức khỏe cho trẻ và tăng cường năng lực cho trẻ em nhằm thúc đẩy sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
  2. Tìm hiểu cách phát triển Nền tảng hỗ trợ nhi khoa tích hợp.
  3. Lắng nghe từ HMG San Francisco về kinh nghiệm của họ khi thử nghiệm và triển khai nền tảng mới này trong môi trường lâm sàng nhi khoa.
  4. Tìm hiểu về các tác động, khuyến nghị và các bước tiếp theo dự kiến cho dự án tiên tiến này.