Blog

Tháng Mười Hai 13, 2021

Help Me Grow WA Phục vụ Gia đình Thông qua Kế hoạch Chăm sóc An toàn

Kế hoạch Chăm sóc An toàn (POSC) là một con đường chuyển tuyến trực tiếp mới kết nối trẻ sơ sinh tiếp xúc trước với các chất và người chăm sóc của chúng với các dịch vụ Help Me Grow Washington. Chương trình đã chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 12 để nhiều gia đình hơn có thể được kết nối với các nguồn lực quan trọng trong cộng đồng của họ. 

Do những thay đổi về luật pháp trong những năm gần đây, dân số trẻ sơ sinh yêu cầu POSC đã mở rộng ra ngoài trẻ sơ sinh tiếp xúc với các chất bất hợp pháp và hiện bao gồm cả trẻ sơ sinh tiếp xúc với bất kỳ chất nào. Trong khi những gia đình nằm trong điều kiện mới này không đảm bảo giới thiệu đến Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, điều quan trọng là họ phải có những hỗ trợ cần thiết để giảm thiểu rủi ro khi họ mang con về nhà và giữ cho gia đình họ cùng nhau phát triển.  

Nếu một trẻ sơ sinh được sinh ra tiếp xúc với các chất nhưng không có lo ngại về an toàn do nhà cung cấp xác định, chúng sẽ được giới thiệu đến Help Me Grow Washington để nhận các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện. Các dịch vụ mà các gia đình có thể kết nối với nhau bao gồm sàng lọc phát triển, nguồn thực phẩm, bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc giá rẻ, hoặc các nguồn lực mang thai, nuôi dạy con cái, cho con bú và chủng ngừa. Các cuộc theo dõi với gia đình cũng sẽ diễn ra để giải quyết bất kỳ nhu cầu bổ sung nào và đảm bảo việc tiếp cận các nguồn lực thành công. 

Khởi động ban đầu này sẽ bao gồm POSC tại 13 bệnh viện đỡ đẻ trên toàn tiểu bang, với kế hoạch triển khai trên toàn tiểu bang vào đầu năm 2022. Bộ trẻ em, thanh niên và gia đình bang Washington cũng sẽ ra mắt trang web POSC vào đầu năm 2022, nơi mọi người có thể tìm hiểu thêm về chương trình này.