Bản tin
Tháng Năm 3, 2023

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 4 năm 2023

Help Me Grow Washington đang tiếp tục trong quá trình lập kế hoạch chiến lược, sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Đọc thêm về tiến độ của chúng tôi cho đến nay và các tin tức thú vị khác của HMG!
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Ba 6, 2023

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 2 năm 2023

Trong tháng này, hãy đọc các cập nhật mới nhất của chúng tôi về lập kế hoạch chiến lược Help Me Grow WA, các dự án Tìm kiếm tài nguyên và thích ứng bộ lạc, v.v.!
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Sáu 30, 2022

Tháng 6 năm 2022 Bản tin Help Me Grow Washington

Mùa hè cuối cùng đã đến và Help Me Grow Washington đang bắt đầu mùa giải với một số cập nhật thú vị. Các tài nguyên trong tháng này bao gồm các công cụ để thảo luận về bi kịch với trẻ nhỏ, kỷ niệm Tháng Tự hào và hỗ trợ sự phát triển của trẻ trong mùa hè này.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Năm 8, 2022

Tháng 5 năm 2022 Bản tin dành cho phụ huynh Help Me Grow Washington

Bản tin này cung cấp thêm thông tin về Help Me Grow, kết nối phụ huynh và người chăm sóc với các nguồn lực trong cộng đồng của họ.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Tư 8, 2022

Tháng 4 năm 2022 Bản tin Help Me Grow Washington

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc giới thiệu đến HMG và các chương trình và dịch vụ dựa vào cộng đồng giúp tăng cường các yếu tố bảo vệ nhằm thúc đẩy hạnh phúc và ngăn ngừa lạm dụng trẻ em.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Hai 8, 2022

Tháng 2 năm 2022 Bản tin Help Me Grow Washington

Tháng Hai là Tháng Lịch sử Đen. Bản tin của chúng tôi bao gồm các nguồn liên quan dành cho cha mẹ và người chăm sóc để hỗ trợ và tìm hiểu về kinh nghiệm và giọng nói của người Da đen.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Mười Hai 1, 2021

Tháng 12 năm 2021 Bản tin Help Me Grow Washington

Ngoài sự cổ vũ của lễ hội, mạng Help Me Grow của chúng tôi đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng và công cụ cần thiết để giúp nhiều trẻ em WA và gia đình hơn kết nối với các nguồn lực mà họ cần.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Mười Một 16, 2021

Tháng 10 năm 2021 Bản tin Help Me Grow Washington

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tin tức trong nước, toàn tiểu bang và khu vực cũng như các tài nguyên khác cho mạng HMG.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Tám 19, 2021

Tháng 8 năm 2021 Bản tin Help Me Grow Washington

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tin tức trong nước, toàn tiểu bang và khu vực cũng như các tài nguyên khác cho mạng HMG.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Bảy 1, 2021

Tháng 6 năm 2021 Bản tin Help Me Grow Washington

Bản tin tháng 6 của chúng tôi bao gồm tin tức Help Me Grow trong nước và khu vực và các nguồn thông tin khác dành cho phụ huynh và người chăm sóc. Đọc thêm!
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Tư 22, 2021

Tháng 4 năm 2021 Bản tin Help Me Grow Washington

Tin vui cho trẻ em và gia đình! Hạ viện của bang đã có một bước tiến lớn gần đây khi thông qua Đạo luật Khởi đầu Công bằng cho Trẻ em. Đọc thêm về dự luật và các tin tức khác liên quan đến HMG.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Hai 22, 2021

Tháng 2 năm 2021 Bản tin HMG WA

Đó là thời gian bận rộn khi chúng tôi vận động cho HMG trong cơ quan lập pháp - nhận thêm tin tức, cập nhật và tài nguyên trong bản tin của tháng này!
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Mười Hai 17, 2020

Tháng 12 năm 2020 Bản tin Help Me Grow Washington

Đọc về công việc của các Nhóm Hành động của chúng tôi, chào mừng Giám đốc Mạng HMG mới của chúng tôi và nhận tin tức mới nhất từ các mạng HMG Quốc gia và khu vực!
Đọc thêm
Bản tin
17 Tháng Mười Một, 2020

Bản tin Help Me Grow Washington tháng 10 năm 2020

Hiện tại là thời điểm thú vị cho Help Me Grow WA, với sự ra mắt của các Nhóm hành động của chúng tôi và nhiều tài nguyên khác.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Tám 27, 2020

Tháng 8 năm 2020 Bản tin Help Me Grow Washington

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những cập nhật quan trọng về việc mở rộng Help Me Grow trên khắp Washington.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Bảy 7, 2020

Tháng 6 năm 2020 Bản tin Help Me Grow Washington

Chào mừng bạn đến với bản tin Help Me Grow Washington đầu tiên của chúng tôi! Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên về các nỗ lực của HMG với các đối tác của chúng tôi.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Một 24, 2020

Tháng 1 năm 2020 Tạo kết nối

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đạt được sức hút đối với Help Me Grow Washington - một mạng lưới tài nguyên phối hợp gồm các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng - trong phiên lập pháp vừa qua.
Đọc thêm
Bản tin
Tháng Mười Hai 24, 2019

Tháng 10 năm 2019 Tạo kết nối

Tìm hiểu thêm về các khoản đầu tư để mở rộng công việc Help Me Grow trên toàn tiểu bang và kết nối tốt hơn các gia đình không được phục vụ với các nguồn dịch vụ xã hội và y tế.
Đọc thêm