Tin tức

29 Tháng Mười Một, 2021

Kiểm tra Bộ Công cụ Vận động Chính sách của Mỗi Bà mẹ!

Bộ công cụ này, được tạo ra bởi Mỗi người mẹ đều đếm', là phần giới thiệu về vận động chính sách và các công cụ bạn có thể sử dụng để thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng của mình nhằm nâng cao sức khỏe bà mẹ và công bằng sức khỏe. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về cuộc khủng hoảng sức khỏe bà mẹ ở Hoa Kỳ, các giải pháp hiệu quả và công cụ để giúp bạn thay đổi và tiếp cận các nhà hoạch định chính sách địa phương của bạn.

Bạn được khuyến khích chia sẻ bộ công cụ trên mạng xã hội và mạng của mình! Vui lòng bấm vào đây để chia sẻ đồ họa và ngôn ngữ mẫu với cộng đồng của bạn và nhấp vào nút bên dưới để xem Bộ công cụ vận động chính sách.