Tin tức

Tháng Mười Hai 14, 2021

Hãy xem Bộ công cụ dành cho đối tác Help Me Grow mới của chúng tôi!

Các Bộ công cụ đối tác Help Me Grow Washington được tạo ra để cung cấp các công cụ giao tiếp hỗ trợ các đối tác. Điểm nổi bật của bộ công cụ bao gồm thông điệp toàn cầu và bản địa hóa về Help Me Grow, cũng như đồ họa truyền thông xã hội và tờ rơi bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Bạn được khuyến khích chia sẻ bộ công cụ trên mạng xã hội và mạng của mình! Vui lòng nhấp vào bên dưới để truy cập Bộ công cụ đối tác HMG của chúng tôi.