Tin tức

14 Tháng Mười Hai, 2020

Gọi Help Me Grow Central WA!

Help Me Grow / Ayúdame a Crecer Central WA ở các Hạt Yakima và Kittitas có số điện thoại mới dành cho các gia đình đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Số điện thoại là 509-490-3009 và các giờ là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Xem bản đồ quận của chúng tôi để tìm hiểu cách truy cập tài nguyên từ các khu vực khác nhau của tiểu bang.