Tin tức

Tháng Sáu 23, 2023

Cập nhật Dự án Thích ứng Bộ lạc Help Me Grow WA

Vào tháng 4 năm 2022, chi nhánh của tiểu bang Help Me Grow Washington, WithinReach, đã hợp tác với một công ty thuộc sở hữu của Người bản xứ ở Spokane, Washington, Kauffman and Associates, Inc.,(KAI). Mục đích của công việc chung này là để thu hút sự tham gia của các quốc gia bộ lạc và Tổ chức Người da đỏ thành thị (UIO) ở Bang Washington và hướng tới việc đảm bảo mô hình hệ thống Help Me Grow (HMG) bao trùm từng UIO và cộng đồng bộ lạc tương ứng theo cách đáp ứng về mặt văn hóa. Trong năm qua, các bộ lạc đã được mời chia sẻ các điểm mạnh, khoảng cách và thách thức trong chương trình để hướng dẫn việc điều chỉnh HMG trong cộng đồng của họ. Một cuộc quét môi trường cũng được tiến hành để xác định và hiểu nơi các thành phần và hệ thống giống như HMG hiện đang được các bộ lạc và UIO ở Washington sử dụng. Dự án này kết thúc vào tháng 4 năm 2023. Cả WithinReach và KAI xin cảm ơn tất cả những người đã hào phóng dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ của họ.

Các nguyên tắc sau đây đã hướng dẫn dự án:

  • Chủ động thu hút các gia đình và cộng đồng người Mỹ bản địa và thổ dân Alaska để xây dựng các lộ trình lâu dài, được thông báo cho gia đình về các dịch vụ và hỗ trợ.
  • Tôn trọng chủ quyền bộ lạc và quyền tự quyết.
  • Tôn vinh và công nhận công việc đã được thực hiện trong các chương trình phát triển mầm non của bộ lạc và UIO, đồng thời trân trọng lắng nghe những suy nghĩ về việc tích hợp các thành phần HMG vào các sáng kiến hiện có.

Thông qua sự tham gia rộng rãi của dự án này với các bộ lạc, UIO, cộng đồng địa phương và các cơ quan nhà nước, những hiểu biết chính đã được cung cấp để giúp hình thành một loạt các đề xuất và các bước tiếp theo cho công việc này, bao gồm:

  1. Tích hợp HMG vào các chương trình bộ lạc hiện có. Ưu tiên và chủ đề trong các cuộc phỏng vấn tập trung vào việc tìm kiếm các lĩnh vực để tích hợp các thành phần HMG vào các chương trình hiện có thay vì tạo ra các nỗ lực trùng lặp.
  2. Áp dụng Phương pháp tiếp cận bản địa hóa cho các điều chỉnh được đề xuất. Cách tiếp cận giữa các thế hệ bắt đầu bằng cách kết nối với những người lớn tuổi trong bộ lạc và sau đó hướng dẫn họ cho các nhà lãnh đạo cộng đồng chỉ đạo các chương trình của bộ lạc, trước khi tham gia với các gia đình và trẻ em.
  3. Nâng cao các đề xuất cụ thể của những người được phỏng vấn để thích ứng với HMG. Các hành động được đề xuất bao gồm tham gia với các bộ lạc để khám phá thiết kế hệ thống HMG, thuê các thành viên cộng đồng bộ lạc để cung cấp hỗ trợ và điều hướng tài nguyên HMG, đồng thời phát triển một thư mục tài nguyên dành riêng cho các dịch vụ bắt nguồn từ các cộng đồng bộ lạc.

Khi kết thúc lần tham gia ban đầu này, chúng tôi được biết rằng các bộ lạc tham gia vào các nhóm tập trung bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục khám phá những cách mà HMG có thể cải thiện và duy trì khả năng tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ dành cho cha mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình của họ. Chúng tôi cũng hiểu rõ hơn rằng quá trình tham gia và điều chỉnh mô hình hệ thống HMG cần phải là duy nhất cho mỗi nhóm; tuy nhiên, có tiềm năng hợp tác và cộng tác giữa các bộ lạc.

Khi Mạng lưới HMG Washington phát triển, giai đoạn tiếp theo của quá trình học tập này dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè này, một lần nữa ký hợp đồng với Kauffman và Cộng sự. Các lĩnh vực tiếp tục xây dựng mối quan hệ và kết nối sẽ bao gồm khám phá và tích hợp hệ thống HMG bằng cách sử dụng phương pháp liên thế hệ, cũng như điều chỉnh các tài liệu nhắn tin và tiếp cận HMG để phục vụ các cộng đồng bộ lạc – tôn trọng các tập quán truyền thống và mối quan hệ gia đình mở rộng. Khi mối quan hệ của HMG Washington với các cộng đồng bộ lạc ngày càng sâu sắc, chúng tôi mong muốn phát triển và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác để hỗ trợ và chăm sóc phù hợp với văn hóa cho tất cả các gia đình bản địa.

Để tìm hiểu thêm về dự án Thích ứng HMG Bộ lạc và/hoặc giai đoạn tiếp theo của chúng tôi, vui lòng gửi email cho Help Me Grow WA.

Gửi email cho chúng tôi