Tin tức

Tháng Ba 8, 2021

Báo cáo Thành tích Help Me Grow Washington 2020

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ báo cáo mới của chúng tôi có tựa đề Thành tích Help Me Grow Washington 2020. Báo cáo ngắn gọn này cung cấp tổng quan về dữ liệu và thành tích của Help Me Grow Washington trong năm dương lịch 2020. Nó tích hợp dữ liệu trên tất cả các hệ thống Help Me Grow ở Washington để thể hiện tác động chung của chúng tôi. Xem bên dưới để biết phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của báo cáo: