Tin tức

Tháng Tư 19, 2022

Báo cáo thành tích Help Me Grow Washington năm 2021

Chúng tôi rất vui được chia sẻ Báo cáo Thành tích Help Me Grow WA!

Báo cáo này tích hợp dữ liệu trên tất cả các hệ thống Help Me Grow ở Washington để thể hiện tác động chung của chúng tôi trong năm dương lịch 2021. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn làm để hỗ trợ công việc này ở Washington! Xem bên dưới để biết phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của báo cáo: