Tin tức

Tháng Tám 20, 2020

Tham gia Nhóm hành động Help Me Grow WA!

Cha mẹ, người chăm sóc, thành viên cộng đồng và các chuyên gia được mời giúp thiết kế việc mở rộng Help Me Grow Washington thống nhất! Chúng tôi hiện đang tuyển dụng các thành viên Nhóm hành động HMG trong sáu lĩnh vực: Điểm tiếp cận phối hợp, Tiếp cận gia đình và cộng đồng, Tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thu thập và phân tích dữ liệu, Công bằng và Vận động chính sách.

Nếu bạn quan tâm đến việc phục vụ tại một trong các Nhóm hành động HMG, vui lòng:

Hãy giúp chúng tôi phổ biến đến các nhà vô địch mầm non khác!