Tin tức

Tháng Sáu 15, 2021

Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Thực hiện và chia sẻ cuộc khảo sát HMG.

Help Me Grow Washington có một cơ hội thú vị để nghe ý kiến từ gia đình và cộng đồng bên kia trạng thái của chúng tôiCủa chúng tôi sự khảo sát, được phát triển bởi Cơ quan Vida và WithinReach, sẽ thu thập cộng đồngcái nhìn sâu sắc để giúp chúng tôi ứng biếnnhắn tin điện tử và tiếp cận để chúng tôi có thể phục vụ trẻ em Washington tốt hơn và các gia đình.

150 phụ huynh và người chăm sóc trẻ đầu tiên hoàn thành khảo sát sẽ nhận được một thẻ quà tặng tiền mặt $20.

Xin lưu ý: Để giúp đỡ ưu tiên các gia đình chúng tôi phục vụ, các nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức và các đối tác Help Me Grow sẽ nkhông đủ điều kiện cho thẻ quà tặng. Tất cả thông tin đầu vào sẽ được thu thập ẩn danh bởi Cơ quan Vida.