Tin tức

Tháng Chín 22, 2020

Xem Video Sự kiện Chuỗi chương trình Học tập của Chúng tôi về Sự Phát triển Thời thơ ấu

Chúng tôi hy vọng bạn đã có thể tham gia với chúng tôi vào tuần trước trong sự kiện Chuỗi sự kiện Học tập của WithinReach về Phát triển Tuổi thơ. Đó là một cuộc thảo luận sáng giá với các tham luận viên đầy cảm hứng của chúng tôi: Tiến sĩ Shaquita Bell, Tiến sĩ Sarah Lytle và Tiến sĩ Debra Ren-Etta Sullivan.

Sự kiện Chuỗi sự kiện Học tập của chúng tôi đã vượt ra ngoài các yếu tố cần thiết của việc theo dõi, các mốc quan trọng và sàng lọc, đồng thời tập trung vào những gì còn thiếu trong cuộc trò chuyện về phát triển trẻ thơ cho đến nay. Như chúng tôi đã nghe từ ban hội thẩm, những năm đầu phát triển vô cùng quan trọng - và những rào cản mang tính hệ thống, chủng tộc và xã hội ngăn cản quá nhiều trẻ em được khỏe mạnh và phát triển hết khả năng của mình. Thông qua một cuộc đối thoại bao gồm cả khoa học và bất bình đẳng xã hội, chúng tôi đã thảo luận về một số hệ thống hỗ trợ cho gia đình và các hành động cần thiết để phát triển sức khỏe cho tất cả mọi người về phía trước.