Băng hình

Tháng Sáu 21, 2023

Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em bắt đầu với Help Me Grow

Gặp gỡ Luis khi anh ấy điều hướng các hệ thống y tế và thực phẩm phức tạp của chúng tôi để cung cấp cho gia đình họ những nguồn lực họ cần, với sự hỗ trợ từ Help Me Grow Washington.

Help Me Grow cung cấp cho các gia đình quyền truy cập liền mạch vào các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp, sàng lọc sự phát triển của trẻ em và các nguồn dinh dưỡng, để họ có thể dễ dàng kết nối với các nguồn họ cần, khi họ cần. Help Me Grow Washington là đầu mối liên hệ đáng tin cậy cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau để những người như Luis có thể giúp gia đình họ khỏe mạnh, cả hiện tại và tương lai.