Băng hình

Tháng Mười 6, 2022

Chúng tôi là WithinReach.

Gặp gỡ Fatima và Luis khi họ điều hướng hệ thống thực phẩm và y tế phức tạp của chúng tôi để cung cấp cho gia đình những nguồn lực họ cần, với sự hỗ trợ từ WithinReach và Đường dây nóng Help Me Grow Washington.

Với tư cách là Chi nhánh Nhà nước Help Me Grow, WithinReach kết nối hơn 300.000 người mỗi năm với các nguồn lực mà gia đình họ và họ cần để được khỏe mạnh. Bằng cách gọi cho Đường dây nóng Help Me Grow Washington theo số 1-800-322-2588 bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với Điều hướng tài nguyên gia đình về nhu cầu của gia đình bạn.

Help Me Grow Washington có thể hỗ trợ các gia đình theo nhiều cách khác nhau và cung cấp những thứ như sàng lọc sự phát triển của trẻ em, các nguồn hỗ trợ thực phẩm, bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp và các nguồn lực mang thai và nuôi dạy con cái.