Tin tức

Tháng Ba 17, 2020

Cam kết của chúng tôi với bạn

Tìm kiếm sự giúp đỡ có thể khó khăn. WithinReach ở đây để làm cho nó dễ dàng hơn. Chúng tôi hiểu rằng tình hình COVID-19 hiện tại mang lại căng thẳng và bất ổn cho các cá nhân và gia đình. Đường dây nóng Help Me Grow Washington của WithinReach sẽ vẫn mở để giúp các gia đình kết nối với các nguồn dịch vụ y tế và xã hội.

Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 1-800-322-2588; Giờ của chúng tôi là 8:00 sáng - 5:30 chiều (Thứ Hai-Thứ Năm) và 8:00 sáng - 5:00 chiều (Thứ Sáu).